“I like and I recommend”, nieuw of van alle tijden?

Word of mouth is de snelste en meest persoonlijke vorm van communicatie tussen individuen. We denken aan buzz, consumer-generated content, referrals, social media, brand ambassadors en influencers. Nieuw? Integendeel, word of mouth is des mensen, zo oud als de straat, maar staat weer volop in de belangstelling doordat deze beproefde communicatievorm het ongelooflijke voordeel heeft geloofwaardig te zijn.

Confusius_we_share_Marketingbook

Mensen hebben altijd al gepraat met mensen. Er is dus in honderden jaren principieel niets veranderd is. Waarom lijkt alles dan toch zo anders? Omdat de context is veranderd. Het digitale tijdperk heeft er toe bijgedragen dat de manier waarop mensen op zoek gaan naar producten en ze al dan niet kopen, fundamenteel is gewijzigd. De consument van vandaag is namelijk veel beter geïnformeerd dan pakweg 10 jaar geleden, en is veeleisender geworden. Bovendien heeft die consument steeds minder tijd om steeds meer aangereikte opties in overweging te nemen, waardoor hij eerder gaat beslissen op basis van eigen criteria, zoals noden, waarden, ervaringen en aanbevelingen van anderen.

Wie verder wil lezen over wendbaarheid in denken voorbij de reclame en het creëren van unieke relevante ervaringen, kan hier mijn bijdrage aan het STIMA Marketing Jaarboek dat begin 2013 wordt uitgegeven, downloaden. Veel leesplezier.

Voor wie het volledige boek wil lezen, wordt lid van STIMA en dan krijg je het zo!

Lees p82 en verder in het STIMA Marketing Jaarboek 2012
Lees p82 en verder in het STIMA Marketing Jaarboek 2012

“I can only recommend when I like”.

Ann

Download de pdf uit het STIMA Marketing Jaarboek 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *